ÁSZF

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: FILTERKER BT.

A szolgáltató székhelye: 3300 Eger Akácfa utca 3.

elektronikus levelezési címe: filterker@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 10-06-022733

Adószáma: 23257289-2-10

Telefonszámai: +36-36-786-228

A szerződés nyelve: magyar

 

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia:

A megrendelő a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Nem személyes átvétel esetén az áru állapotával, esetleges hibájáról, hiányáról, és a téves szállítással kapcsolatban panaszát fogalmazza meg a vevoszolgalat@agrogalaxy.hu e-mail címen. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletét letöltheti a http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf weboldalról.